Kontrola paliwa

Monitoring paliwa jest to system oparty na GPS/GPRS wzbogacony o pomiar paliwa, który poprzez komunikator bezustannie przekazuje do aplikacji klienckiej dane o poziomie paliwa, o tankowaniach i upuszczeniach paliwa ze wskazaniem ich miejsca i czasu oraz o zużyciu paliwa.

Die hohen Spritpreise

Dane o paliwie w pojeździe można pozyskiwać na kilka sposobów.

  1. Najstarszym rozwiązaniem jest pobieranie danych z fabrycznego pływaka umieszczonego w baku pojazdu. Rozwiązanie to jest jednak obarczone największym błędem pomiarowym i przedstawia jedynie ogólny pogląd ilości paliwa w pojeździe.
  2. Zdecydowanie nowszym rozwiązaniem jest pobieranie danych z magistrali CAN. Rozwiązanie to informuje o poziomie paliwa i zużyciu paliwa, jednak nie we wszystkich markach i modelach pojazdów do wykorzystania. W każdym przypadku niezbędna jest weryfikacja czy w danym modelu możliwe jest pobieranie danych z CAN dzwoniąc do Działu Technicznego M2M GROUP.
  3. Sonda paliwa jest najbardziej precyzyjnym rozwiązaniem, kontrola poziomu paliwa jest bardzo dokładna dzięki czułemu sensorowi. Sonda paliwa jest umieszczana pionowo w zbiorniku paliwa, pomiar odbywa się w sposób ciągły w trakcie jazdy pojazdu oraz na postojach. Zbiornik jest indywidualnie skalowany podczas montażu sondy tak by odczyty były jak najdokładniejsze.

Dzięki dążeniu do jeszcze dokładniejszego pomiaru paliwa w zbiornikach sonda analogowa może zostać zastąpiona przez nowszą, bardziej precyzyjną cyfrową. Cyfrowa sonda paliwa charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia oraz skoki napięcia zasilającego. Sonda przesyła cyfrowy sygnał o stanie paliwa, co uniemożliwia jego zniekształcenie poprzez czynniki zewnętrzne.

Takie rozwiązanie pozwala na przeglądanie poziomu paliwa w zbiorniku, wykrywanie tankowań i upustów, a lokalizacja pojazdów podawana jest na bieżąco, dzięki czemu zabezpiecza paliwo przed kradzieżą. Aby kontrola była dokładna wymagana jest jedna sonda do każdego zbiornika.

Korzyści:

  • Ciągły, stabilny i niezwykle precyzyjny pomiar stanu paliwa podczas jazdy i postojów.
  • Sonda paliwa odporna na niskie temperatury oraz zanieczyszczenia występujące w paliwie.
  • Monitoring upustów i tankowań.
  • Określenie średniego zużycia paliwa.
  • Bieżący podgląd pozycji pojazdu oraz stanu paliwa.
  • Raporty o eksploatacji pojazdu.