Profesjonalna kontrola paliwa

Monitoring paliwa jest to system oparty na GPS/GPRS wzbogacony o pomiar paliwa, który poprzez specjalne moduły CAN lub sondy paliwa bezustannie przekazuje do aplikacji klienckiej dane o poziomie paliwa, o tankowaniach i upuszczeniach paliwa ze wskazaniem ich miejsca i czasu oraz o zużyciu paliwa.

Zakup paliwa jest bardzo dużym kosztem w eksploatacji samochodu. Wydatek ten można jednak obniżyć średnio o 18% za pomocą monitoringu logistycznego opartym na nadajniku GPS/GPRS wzbogaconym o pomiar paliwa.

Dzięki zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji Klient może mieć kontrolę nad stopniem zużycia paliwa. Nadajnik poprzez specjalne moduły CAN lub sondy paliwa stale przekazuje do oprogramowania aktualne dane o poziomie paliwa, o jego zużyciu, o tankowaniach oraz upuszczeniach paliwa ze wskazaniem miejsca i czasu. Wszystkie informacje są zapisywane na serwerze 24h na dobę, a na ich podstawie można wygenerować szczegółowy raport. Efekty kontroli paliwa będą widoczne już po paru dniach używania systemu.

Die hohen Spritpreise

Dane o paliwie w pojeździe można pozyskiwać na kilka sposobów.

  1. Pierwszym rozwiązaniem jest pobieranie danych z fabrycznego pływaka umieszczonego w baku pojazdu. Jest to jednak obarczone największym błędem pomiarowym i przedstawia jedynie ogólny pogląd ilości paliwa w pojeździe.
  2. Nowszym rozwiązaniem jest pobieranie danych z magistrali CAN. Rozwiązanie to informuje o poziomie i zużyciu paliwa. Jednak nie we wszystkich markach i modelach pojazdów można tę metodę wykorzystać. W każdym przypadku niezbędna jest weryfikacja, czy w danym modelu możliwe jest pobieranie danych z CAN poprzez kontakt z Działem Technicznym M2M GROUP.
  3. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie sondy paliwa. Jest to najbardziej precyzyjne rozwiązanie, ponieważ kontrola poziomu paliwa jest bardzo dokładna, dzięki czułemu sensorowi. Sonda umieszczana jest pionowo w zbiorniku a pomiar paliwa odbywa się w sposób ciągły w trakcie jazdy oraz na postojach. Podczas montażu sondy zbiornik jest indywidualnie skalowany (proces kalibracji) tak, by odczyty były jak najdokładniejsze.

Dzięki dążeniu do jeszcze dokładniejszego pomiaru paliwa w zbiornikach sonda analogowa może zostać zastąpiona przez nowszą, bardziej precyzyjną cyfrową. Cyfrowa sonda paliwa charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia oraz skoki napięcia zasilającego. Sonda przesyła cyfrowy sygnał o stanie paliwa, co uniemożliwia jego zniekształcenie poprzez czynniki zewnętrzne.

Takie rozwiązanie pozwala na przeglądanie poziomu paliwa w zbiorniku, wykrywanie tankowań i upustów, a lokalizacja pojazdów podawana jest na bieżąco, dzięki czemu zabezpiecza paliwo przed kradzieżą. Aby kontrola była dokładna wymagana jest jedna sonda do każdego zbiornika.

Korzyści:

Systemy GPS/GPRS działają dzięki zastosowaniu sondy paliwa, która umieszczana jest w baku bądź poprzez podpięcie pojazdu do szyny informatycznej Controller Area Network (CAN). System GPS można również podłączyć pod fabryczny pływak lub zainstalować przepływomierze w układzie paliwowym.